Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Szanowni Państwo

    Od dnia 1 września 2017r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy weszła w skład placówek tworzących Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy jest poradnią publiczną działającą w systemie oświaty. Udzielamy pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i ich rodzice przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Przyjęcia dzieci i młodzieży odbywają się na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic/prawny opiekun może zgłosić dziecko osobiście lub telefonicznie. Realizujemy swoje działania przez: diagnozę (wydawanie pisemnych opinii), konsultację, wielospecjalistyczną terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje, działalność profilaktyczną i informacyjną.


       W poradni działają zespoły orzekające, które na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydają: Gabinet terapiiorzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

       

    Udzielamy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, zgodnie z harmonogramem godzin pracy pracowników poradni. Informację o godzinach pracy pracowników można uzyskać w sekretariacie poradni.

Zapraszamy do nas!

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:30
Rejestracja telefoniczna w godzinach od 7:30 do 15:30

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Artykuły

II Legnickie Targi Edukacyjne - Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

6 lutego 2020

II Legnickie Targi Edukacyjne
Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

Legnickie Centrum Kultury

ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

24 marca 2020r.

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: II Legnickie Targi Edukacyjne - Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

Informacja - przeniesienie siedziby CPPPiDN

20 stycznia 2020

UWAGA - przeniesienie siedziby CPPPiDN z dniem 1 lipca 2020 r.

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy informuje, że zgodnie z Uchwałą XIV/195/19 oraz Uchwałą nr XIV/196/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby z dniem 1 lipca 2020 r. nastąpi przeniesienie siedziby Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 z ul. Wrocławskiej 183a na ul. Chrobrego 13.

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja - przeniesienie siedziby CPPPiDN